E (5) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint E (5) szó jelentése, értelmezése:

éles ë, tájejtéssel é vagy i, kérdő vagy kétkedő szócska, mely rendesen az ige után áll, s ahhoz irásban kapcsoló jegygyel köttetik. Eljősz-e? Engem szólítottál-e, vagy mást? Nem tudom, menjek-e, maradjak-e. Megtetted-e, amit parancsoltam? Akarod-e magadat megjobbítani? Megfelel a latin ne? an? num? utrum? szóknak. Midőn az illető ige csak alattomban értetik, más szó után is állhat. Nem tudom, nagy-e, kicsiny-e? Majd megtudod, széna-e vagy szalma. Nem birom elhatározni magamat, hová menjek lakni, Pestre-e, Budára-e? Egyébkor ma csupán ige után áll. S meddig tart e szép remények élte? Hajt-e virágot ennyi gazdag ág? Fölérek-e a boldogság egébe, Avvagy lehullok, látván fényhonát?! Mi oly közel van, azt elérem-e, Vagy elveszítvén, óh, túlélem e?! Hiador (Jámbor Pál). Régiesen és tájdivatosan ma is hosszú é. "Ihatjátok-é a kelyhet, kit én iandó vagyok." "Nemde két verebek adatnak egy pénzen-é." "Esmerted a parancsolatokat-é." Tatrosi codex. Megvan a hellen nyelvben is, de itt előre tétetik pl. 'h legw; mondom-e? 'h ouk oraV; nem látod-e? Rokon vele a magyar he is, mely tájdivatosan szintén kérdésekben fordúl elé, de csak a második személyhez intézve, pl. voltál ott he? nem látod he? Föltaláltatik az arab nyelvben is, vagy elül: e (vagy a) e Zejdün ďndeke Zejd nálad-e; vagy pedig mi? minő? értelemben hol elül, hol utól: é rádsol (mi ember?), kitáb é (minő könyv? Wahrmund arab nyelvtana). A törökben végűl mi: gidermi (megy-e), de a segédigeragokat megelőzi: gider-mi-im (megyek-e) betű szerént megy-e én?), gider-mi-szin (mégysz-e?), gider-mi-iz (megyünk-e), gider-mi-sziz (mentek-e), de a harmadik személyben: giderler-mi (mennek-e).

Betűelemzés "E (5)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )5( E.

Keresés az interneten "E (5)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: E (5) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika